Nachhaltigkeit

Vi har åtagit oss att arbeta i enlighet med alla kriterier inom
Fair Transport.

Vi är därmed en del i åkeriernas arbete för en hållbar transportkedja. Det innebär att vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren, ansvarsfull och därmed hållbar transportnäring.

Vårt certifikat.